Kdo jsme

Kdo je ASOCIACE VÝROBCŮ NATĚROVÝCH HMOT ČR z.s.

Je dobrovolným zájmovým sdružením výrobců, výzkumných ústavů a organizací souvisejících s výrobou nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu v České republice bez rozdílu vlastnictví.

Je kolektivním členem Svazu chemického průmyslu České republiky.

Asociace byla založena 27. 9. 1994 ustavující valnou hromadou a zaregistrována na Ministerstvu vnitra pod č.j. II/s-OS/1-25503/94-E a je zapsána v OR u MS Praha oddíl L, vložka 6307

K 1. 7. 2016 má Asociace 14 řádných a 7 přidružených členů.

Asociace výrobců nátěrových hmot ČR sdružuje výrobce, výzkumné ústavy, distributory nátěrových hmot a surovin pro jejich výrobu a organizace úzce s těmito výrobami souvisejícími. V roce 2012 představovala celková výroba nátěrových hmot členských producentů 70 % celkové produkce nátěrových hmot v ČR v hodnotovém vyjádření.

Poslání Asociace:

  • Hájit a prosazovat společné zájmy členské základny především v procesu přípravy a tvorby nové české legislativy.
  • Zajišťovat spolupráci s centrálními orgány státní správy, dalšími oborovými a odvětvovými svazy v oblastech, týkajících se oboru nátěrových hmot.
  • Zajišťovat a koordinovat vzájemnou pomoc členských firem při aplikaci nové legislativy v průmyslu nátěrových hmot.
  • Udržovat nezbytný informační systému oboru nátěrových hmot pro potřeby všech členů. Usilovat o tvorbu společné podnikatelské politiky a kultivaci podnikatelského prostředí průmyslu nátěrových hmot.
  • Prezentovat průmysl nátěrových hmot laické i odborné veřejnosti v tuzemsku i zahraničí. Vhodnou formou propagace a prezentace Asociace vytvářet a udržovat před laickou i odbornou veřejností příznivý „image“ průmyslu nátěrových hmot Asociace i jejích členských firem.
 

 Kolektivní členství:
image


Kontaktní údaje:
ASOCIACE VÝROBCŮ NÁTĚROVÝCH HMOT ČR z.s.
Učňovská 100/1, 19000 Hrdlořezy, Hlavní město Praha
avnh@avnh.cz
Tel.: +420 266 106 421
Mobil: +420 602 261 727