Orgány asociace jsou:

  • valná hronada
  • představenstvo
  • dozorčí rada
  • sekretariát
  • expertní skupina

Valná hromada je nejvyšším orgánem asociace.

Představenstvo má 9 řádných a 4 čestné členy.

Sekretariát je výkonným orgánem představenstva.

Expertní skupina zabezpečuje odbornou činnost, shromažďuje informace a zpracovává návrhy na rozhodnutí a politiku ve svěřených oblastech působnosti.

 

 Kolektivní členství:
image


Kontaktní údaje:
ASOCIACE VÝROBCŮ NÁTĚROVÝCH HMOT ČR z.s.
Učňovská 100/1, 19000 Hrdlořezy, Hlavní město Praha
avnh@avnh.cz
Tel.: +420 266 106 421
Mobil: +420 602 261 727